Anmälningsformulär Stockholms Jolleskola 2018
Målsmän & kontaktuppgifter
Målsman 1: E-post:
Mobil: Godkänner att information
ang. Jolleskolan sänds till
e-postadress ovan:
Ja    Nej
Målsman 2: E-post:
Mobil: Godkänner att information
ang. Jolleskolan sänds till
e-postadress ovan:
Ja    Nej
Bostadsadress: Sommaradress:
Postnr. & Ort: Postnr. & Ort:
Hemtelefon: Sommartelefon:
Elev
Elevens för- och efternamn:
Födelsedatum (yyyy-mm-dd):  - ("Fyra sista" siffrorna)
Kan simma 200m utan flythjälp och är vattenvan: Ja    Nej
Tidigare deltagit i en seglarskola: 2013    2014    2015    2016    2017
Elevens längd: cm   Elevens vikt: kg
- Uppgifterna om erfarenhet, längd och vikt hjälper oss att bedöma ert val av båttyp och nivå.
Eleven kan vid behov ta med och använda en egen jolle: Optimist    Laser 4,7    Nej
Önskemål
Önskar i första hand delta i Grupp:

Nybörjare Optimist (Erbjuds alla veckor)
Fortsättning Optimist (Erbjuds alla veckor)
Äldre nybörjare Stilljolle (Erbjuds v. 26, 28 & 30 Runmarö)
Fortsättning Stilljolle (v. 26, 27, 28, 30 Runmarö, 31)
Kappsegling Laser 4,7 (Erbjuds vecka 28)
Önskar i andra hand delta i Grupp:
inget andrahandsalternativ
Nybörjare Optimist (Erbjuds alla veckor)
Fortsättning Optimist (Erbjuds alla veckor)
Äldre nybörjare Stilljolle (Erbjuds v. 26, 28 & 30 Runmarö)
Fortsättning Stilljolle (v. 26, 27, 28, 30 Runmarö, 31)
Kappsegling Laser 4,7 (Erbjuds vecka 28)
Tumregel:"Nybörjare Optimist": Yngre elever (8-10 år) deltar vanligen på nybörjarnivån under 2-3 år, äldre elever går vidare tidigare. Alla yngre och lättare elever bör välja Optimist.
"Äldre nybörjare Stilljolle" är för dem som inte får plats i en Optimist. En övre gräns för Optimist kan vara 50 kg eller 170 cm (även om vana kappseglare i Optimist ibland kan vara 15 år och 180 cm...)
"Kappsegling Laser 4,7" har oftast seglat i "Fortsättning Stilljolle" i 2 år.
- Seglarskolan gör sitt bästa för att slutlig gruppindelningen blir anpassad till elevernas storlek, nivå och ambition.
Önskar i första hand delta:

v 25 Grisslinge
v 26 Saltarö
v 27 Djurö
v 28 Runmarö *
v 29 Ingarö
v 30 Runmarö *
v 30 Norra Stavsudda **
v 31 Vindö
v 32 Grisslinge
Önskar i andra hand delta:
inget andrahandsalternativ
v 25 Grisslinge
v 26 Saltarö
v 27 Djurö
v 28 Runmarö *
v 29 Ingarö
v 30 Runmarö *
v 30 Norra Stavsudda **
v 31 Vindö
v 32 Grisslinge
*) På Runmarö krävs det att ni har erlagt RYC:s medlemsavgift för 2018 direkt till RYC.
Hjälp oss med kontrollen genom att ange datum, belopp och inbetalare under "Meddelanden" nedan.
**) På Norra Stavsudda förväntas man vara medlem i Stavsuddaskärgårdens Intresseförening.
Hur fick ni kännedom om vår seglarskola första gången?
Tex: Genom vänner, tidigare deltagare, anslag (var?), banderoll (var?), sökmotor på nätet (vilken?),
länk på hemsida (vilken?), Google-annons, tidning (vilken?), eller något annat (vad?)
- Tack på förhand för att ni hjälper oss att bli effektivare!
Meddelande till Jolleskolan, tex viktig info om eleven såsom allergi, diabetes, annan diagnos eller information om båt, ev. betalning av medlemskap i RYC:
Jag (”Målsman 1”) har läst och godkänner Stockholms Jolleskolas "Villkor" på vidstående hemsida: Ja
Innan du trycker på "Skicka anmälan": Kontrollera din e-postadress och ditt mobilnummer en gång till!